برندگان کنونی
شناسه بازیکن بازی ضریب برد
شناسه بازیکن انفجار برد
شناسه بازیکن ضریب برد
شناسه بازیکن ضریب برد
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی شماره های قرعه کشی شده شماره های انتخاب شده شرط ضریب برد
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی کراش شرط شرط خودکار برد ضریب کلید Salt کد پیگیری بررسی
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی نوع شرط شرط کارت ها برد کلید Salt کد پیگیری بررسی
شناسه قرعه کشی شناسه شرط نوع شرط تاریخ قرعه کشی تاس شرط برد کلید Salt کد پیگیری بررسی
وب سایت در حال بروز رسانی می باشد
وب سایت در حال بروز رسانی می باشد

قوانین

کینو

بازی کینو به شما شانس پیش بینی روی ترکیب ۸-۱۰ شماره را می دهد. در طول هر دور ۲۰ توپ از ۸۰ توپ شماره گذاری شده شرکت داده می شوند

هر بازی یک شماره رویداد ( شناسه بازی ) دارد. با استفاده از این شماره امکان مشاهده نتایج بازی در بازه زمانی مشخص ( آخرین ۵۰ مورد ) روی صفحه نمایش یا بانک اطلاعاتی ( ”نتایج بازی کینو“ را ببینید)، میسر می شود.

در سمت چپ صفحه نمایش قسمتی شامل ۸۰ شماره قرار دارد. رنگ قرمز یا آبی به عنوان سمبل شماره های گرم یا سرد که به ترتیب نمایانگر تکرار زیاد یا کم درطول بخت آزمایی هستند.

توپ هایی که رها می شوند و با شماره های پیش بینی شده توسط شما یکسان هستند به توپ های طلایی رنگ و آنهایی که با شماره های پیش بینی شده توسط شما تفاوت دارند به توپ های نقره ای رنگ تبدیل می شوند.

برای راحتی بیشتر، این شانس به شما داده می شود که ” پیش بینی طولانی“ شامل ۲۰ بازی (رویداد ) را انتخاب نمایید. مبلغ برد پس از پایان آخرین رویداد محاسبه می شود.

ترکیب های برنده ضرایب خاص خودشان را دارند، که در مبلغ پیش بینی شما ضرب می شوند. امکان ترکیب ضرایب بازی و ضرایب رویداد های دیگر در یک برگه پیش بینی وجود ندارد.

ترکیب برنده بر اساس نسبت تعداد پیش بینی هایی که انجام داده اید و حدس های درستی که داشته اید محاسبه می شود. برای مثال اگر۳ حدس درست از بین ۵ پیش بینی داشته باشید، مبلغ پیش بینی شما در ۳ ضرب خواهد شد. باید توجه داشته باشید که برای بعضی پیش بینی ها برد در نظر گرفته نمی شود، مثلا اگر ۲ حدس درست از بین ۶ شماره زده باشید.

ضرایب برای کلیه مراحل بازی ثابت هستند.

:جدول استاندارد ترکیبات برد کینو ۸ در زیر آورده شده است

حدس درست تعداد توپ هایی که روی آنها پیش بینی انجام داده اید
1 2 3 4 5 6 7 8
0 1x 1x
1 3.5x 1x
2 10x 2x 1.5x 1x
3 50x 10x 3x 2x 2x
4 80x 20x 15x 4x 5x
5 150x 60x 20x 15x
6 500x 80x 50x
7 1000x 200x
8 2000x

:جدول استاندارد ترکیبات برد کینو۱۰ در زیر آورده شده است

حدس درست تعداد توپ هایی که روی آنها پیش بینی انجام داده اید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1x 1x 2x 2x
1 3.5x 1x
2 10x 2x 1.5x 1x
3 50x 10x 3x 2x 2x
4 80x 30x 15x 4x 5x 2x
5 150x 60x 20x 15x 10x 5x
6 500x 80x 50x 25x 30x
7 1000x 200x 125x 100x
8 2000x 1000x 300x
9 5000x 2000x
10 10000x

در حین بازی کینو ۸ و کینو۱۰ شرکت کنندگان امکان انجام پیش بینی های فوق العاده در مورد نتایج ذکر شده در جدول زیر را پیدا می کنند. مبالغ برد در مورد اینگونه پیش بینی ها بر اساس ضرایب مشخص شده در جدول ”پیش بینی های فوق العاده“ محاسبه می شوند.

برای مثال، اگر شرکت کننده ای با مبلغ ۱۰ یورو روی نتیجه ” مجموع ۵ توپ اول کمتر از 202.5 “ پیش بینی انجام دهد، در صورت برنده شدن مبلغ ۱۹ یورو خواهد برد (۱/۹×۱۰) . ضرایب برای همه مراحل بازی ها تعیین شده اند.

جدول پیش بینی های فوق العاده

نتیجه ضرایب
مجموع ۲۰ توپ کمتر از 810.5 1.9
مجموع ۲۰ توپ بیشتر از 810.5 1.9
202.5 مجموع ۵ توپ اول کمتر از 1.9
202.5 مجموع ۵ توپ اول بیشتر از 1.9
مجموع توپ اول کمتر از 40.5 1.9
مجموع توپ اول بیشتر از 40.5 1.9
عدد توپ اول زوج است 1.9
عدد توپ اول فرد است 1.9
روی توپ اول عدد یک رقمی وجود دارد 8.444
روی توپ اول عدد یک رقمی وجود ندارد 1.07
مجموع توپ آخر کمتر از 40.5 1.9
40.5 مجموع توپ آخر بیشتر از 1.9
عدد توپ آخر زوج است 1.9
عدد توپ آخر فرد است 1.9
روی آخرین توپ عدد یک رقمی وجود دارد 8.444
روی آخرین توپ عدد یک رقمی وجود ندارد 1.07

موارد خاص

در صورتی که بازی به علت اشکال فنی نمایش داده نشود، شرکت کننده باید نتیجه پیش بینی را با ورود به لینکِ نمایش نتایج چک نماید. عدم نمایش رویداد به علت اشکالات فنی موجب لغو پیش بینی نخواهد شد.

انفجار - روش بازی و گزینه های برد

در باز ی انفجار به شرکت کنندگان فرصتی داده می شود که پیش بینی های خود را ثبت کنند. پس از اتمام زمان ثبت پیش بینی، نمودار ضرایب شروع به صعود می کند تا انفجار رخ بدهد(دقیقا لحظه ای که نمودار صعود متوقف شود، به آن لحظه کراش (انفجار)گفته می شود)، قبل از توقف نمودار شرکت کننده می بایستی روی دکمه”فروش شرط“ کلیک کند تا بنا به ضریب مشخص شده برنده شود، در صورتی که روی آن دکمه کلیک نکند بازنده محسوب می شود. مبلغ برد حاصل ضرب ِ مبلغ پیش بینی در ضریب برد است.

بازیکنان بازی ”انفجار“ می توانند پیش بینی ها را به صورت ”دستی“ و یا ”اتوماتیک“ انجام دهند.

crashTitle

در روش پیش بینی ”دستی“ با فشردن دکمه ”ثبت شرط“، شرط خود را ثبت می کند.سپس باید مقدار شرط را مشخص کند و دکمه ثبت شرط را بفشارد و از همان لحظه نموداربا ضریب 1:00 شروع به صعود می کند تا ”انفجار“ اتفاق بیافتد و بازیکن باید قبل از آن دکمه فروش شرط را بزند.

برای وارد کردن مبلغ شرط بندی به صورت روشی غیر از دستی ، یک بخش ویژه وجود دارد که بازیکن می تواند بر روی مبلغ دلخواه موجود کلیک کند ، بر اساس آن مبلغ شرط بندی مشخص خواهد شد.

.بعد از کلیک کردن دکمه ”ثبت شرط“، بازیکنان منتظر شروع بازی می شوند

بازیکنان همچنین می توانند از گزینه ” فروش شرط خودکار“ استفاده کنند(که به صورت اتوماتیک مبالغ برد را به حساب کاربری انتقال می دهد، در صورتی که ضرایب قبل از انفجار مشخص شده باشد). برای مثال: وقتی ضریب 2 در بخش” فروش شرط خودکار“ مشخص شده باشد و ضرایب بازی بالا برود تا به ضریب انتخاب شده برسد(یعنی انفجار قبل از ۲ اتفاق نیافتد)،سیستم به صورت اتوماتیک بازیکن را از بازی با ضریب 2 خارج می کند. هرگاه بازیکن بخواهد از کلید”فروش شرط خودکار“ استفاده کند(”فروش شرط خودکار“ را فعال می کند) و در این قسمت ضرایب ”فروش شرط خودکار“ را تنظیم می کند، سپس به صورت اتوماتیک ”فروش شرط“ می کند.این کار باعث نمی شود که بازیکن از ”فروش شرط“ به صورت مستقل محروم شود، یعنی اگر بازیکن ”فروش شرط خودکار“ را فعال کرده و ضریب مورد نظر خود را مشخص کرده، می تواند در هر لحظه که بخواهد دکمه ”فروش شرط“ را بفشارد قبل از اینکه انفجار اتفاق بافتد و به ضریب مشخص شده برسد. در حین بازی، زمانی که دور بازی شروع شده اجازه تغییر ضریب به بازیکن داده نمی شود.

“روش ثبت پیش بینی ”اتوماتیک“ یا ”خودکار

بازیکنان می توانند حالت ”خودکار“ را در بازی ”انفجار“ انتخاب کنند.با فعال کردن حالت ”خودکار“ ، بازیکن گزینه های پیش بینی خود را تنظیم می کند که بر طبق آن گزینه ها سیستم برای آنها بازی می کند.

برای بازی در حالت ”خودکار“ ابتدا می بایستی کلیه جاهای خالی مربوطه را تکمیل کنید و سپس کلید ”پیش بینی خودکار“ را بزنید.

در قسمت ”شرط بندی پایه“ ، بازیکن مبلغ شرط بندی اولیه را وارد می کند.

در فیلد ”حد مجاز پیش بینی ها“ برای اطمینان نیاز می باشد که شرکت کننده، حداکثر مبلغ پیش بینی را وارد کند بنابراین مبالغ پیش بینی ها بر اساس نتایج بازی نباید از آن مبلغ بیشتر شود.

در فیلد ”فروش شرط خودکار“ بازیکن ضرایب مشخص شده ”فروش شرط خودکار“ را وارد می کند، اگر شرکت کننده انتخابی انجام ندهد، سیستم به صورت اتوماتیک ضریب 1.01 را در نظر می گیرد.

.لازم است بازیکن بر اساس نتیجه بازی (برد و باخت) یکی از قسمت های زیر را برای مرحله بعدی انتخاب کند

بازگشت به پیش بینی پایه

دو برابر کردن پیش بینی فعلی

روش انجام بازی

.با شروع بازی، از همان لحظه نموداربا ضریب 1:00 شروع به صعود می کند تا ”انفجار“ اتفاق بیافتد. گر کسی نتواند شرطی را ثبت کند آن مرحله بدون بازیکن شروع می شود، اما بازیکن با کلیک دکمه ”پیش بینی برای دور بازی بعدی“، فرصتی را برای شرط بندی بازی بعدی به دست می آورد

.شرکت کنندگانی که با زدن کلید ” فروش شرط“ قبل از رخ دادن انفجاراز بازی خارج شوند برنده می شوند. مبلغ برد شرکت کننده با ضرب شدن مبلغ پیش بینی ثبت شده توسط وی در ضریبی که در لحظه فشردن کلید ” فروش شرط “ مشخص می شود، تعیین می گردد. پس از اتمام دور بازی ( زمانی که انفجار رخ می دهد )، شرکت کننده ای که در زمان مناسب از بازی خارج نشده باشد ( کلید فروش شرط را نزده باشد ) می بازد

.اگر شرکت کننده با انتخاب حالت ” فروش شرط خودکار “ پیش بینی انجام داده باشد، پس از پذیرفته شدن پیش بینی از طرف سیستم صرفنظر از اینکه ارتباط اینترنتی وجود داشته باشد یا خیر، این حالت طبق تنظیم کاربر به صورت دقیق کار می کند ( که این کار توسط سرور انجام می شود

.در صورتی که ارتباط اینترنتی از طرف شرکت کننده یا اوپراتورِ ارائه دهنده دچار مشکل شود و خطا از طرف سایت نباشد، اطلاعات سرور سایت به عنوان مرجع مورد قبول می باشد. شرکت کنندگان برای اجتناب از بروز مشکلات ذکر شده، می توانند حالت ”فروش شرط خودکار“ را در بازی ”انفجار“ انتخاب نمایند

.ضریبی که در زمان انفجار ظاهر می شود، می تواند عدد صحیح یا اعشاری باشد (برای مثال 21.23). این ضریب در حین انجام بازی تعیین نمی شود بلکه از ۱۰ دور قبل مشخص شده است. پس از پایان هر دور به شرکت کنندگان این امکان داده می شود که اطمینان پیدا کنند ضرایب بازی قبل از انجام هر دور از آن در نظر گرفته شده اند و نه در همان لحظه ای که بازی در حال انجام است

بالا پایین"

روش بازی و گزینه برد

بالا پایین یک بازی دائم در جریان است، که در هرلحظه شرکت کنندگان می توانند به آن ملحق شوند. شرکت کنندگان باید یکی از ۹ گزینه مربوط به نتایج را انتخاب نمایند، مبلغ پیش بینی را وارد نموده و پیش بینی خود را ثبت کنند. هر نتیجه ای ضرایب خاص خود را دارد که توسط قوانین بازی مشخص می شوند.

در حین بازی، ورق از داخل دسته کارت ها به طور تصادفی خارج می شود. به شرکت کننده فرصت داده می شود تا یکی از ۹ گزینه مربوط به نتایج را انتخاب نموده و مبلغ پیش بینی خود را وارد کند.

بوسیله کلیک کردن روی یکی از ۹ کلید در نظر گرفته شده برای نتایج با ضرایب مطلوب، سپس وارد کردن مبلغ پیش بینی و کلیک کردن روی کلید “ (BET) ” پیش بینی درخواست پذیرفته می شود و شرکت کننده باید منتظر شروع بازی بماند. در صورتیکه شرکت کننده مبلغ پیش بینی را به طور دستی وارد نکند بخش ویژه ای با مبالغ از پیش تعیین شده وجود دارد که با انتخاب هریک از آنها پیش بینی براساس مبلغ مورد نظر ثبت می شود.

مجموع کارت های موجود در دست ۲۵ است که شامل 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K, A هستند، یک خال قرمز و یک خال سیاه از هر کدام و یک ورق جوکر. بالاترین ورق بازی آس (A) و کوچکترین آنها 2 است. جوکر یک ورق مستقل است که نه بالا و نه پایین، نه قرمز و نه سیاه می تواند باشد. در صورت پیش بینی صحیح ورق بعدی شرکت کننده برنده می شود. پیش بینی به ترتیب زیر محاسبه می شود : مبلغ پیش بینی شرکت کننده در صورت صحیح بودن حدس زده شده در ضرایب مربوط به نتایج ضرب می شود ( که روی کلید نوشته شده است ) . مبلغ برد به حساب کاربری شخص منتقل می شود و در صورت صحیح نبودن پیش بینی شرکت کننده می بازد.

:گزینه ها ( نتایج ) ۹ گانه بازی عبارتند از

(HI) .ورق بعدی در مقایسه با ورقی که در دور قبل باز شده ارزش بالاتری خواهد داشت

(LO) .ورق بعدی در مقایسه با ورقی که در دور قبل باز شده ارزش پایین تری خواهد داشت

.ورق بعدی یکی از اعداد ۲ تا ۹ خواهد بود

.ورق بعدی آس (A) ،شاه (K)، بی بی (Q) یا سرباز(J) خواهد بود

ورق بعدی آس (A) یا شاه (K)خواهد بود

ورق بعدی آس (A) خواهد بود

ورق بعدی جوکر خواهد بود

(ورق بعدی قرمز خواهد بود ( در این حالت فقط رنگ کارت اهمیت دارد

(ورق بعدی سیاه خواهد بود ( در این حالت فقط رنگ کارت اهمیت دارد

ضرایب بالا (HI) و پایین (LO) با هم متفاوت هستند ( در جدول زیر مشخص می باشد ) بستگی به ورقی دارد که در دور قبل باز شده است.

(HI) ضریب بالا ورق هایی که در دور قبلی باز شده اند (LO) ضریب پایین
x 1.09 2 -
x 1.2 3 x12
x 1.33 4 x 6
x 1.5 5 x 4
x 1.71 6 x 3
x 2 7 x 2.4
x 2.4 8 x 2
x 3 9 x 1.71
x 4 J x 1.5
x 6 Q x 1.33
x 12 K x 1.2
- A x 1.09

در صورتیکه ورق باز شده در دور قبلی جوکر باشد، در مورد پیش بینی های بالا (HI) و پایین (LO) ضرایب بر اساس دور قبل از آن ( طبق جدول بالا ) مشخص می شوند. چنانچه ورق باز شده قبل از آن نیز جوکر بوده باشد، ورق باز شده در دور قبل تر در نظر گرفته می شود و این روال تا زمانی که ورق قبلی جوکر باشد همچنان ادامه می یابد و زمانی که ورق قبلی جوکر نباشد آن ورق مبنای محاسبه خواهد بود. در حین بازی امکان مشاهده ورق های باز شده در دورهای قبلی برای شرکت کنندگان وجود دارد.

در صورتیکه ورق بعدی آس (A) باشد ( بالاترین ورق ممکن )، گزینه بالا (HI) در پیش بینی غیر فعال می شود و در صورتیکه ورق باز شده 2 باشد ( پایین ترین ورق ممکن )، گزینه پایین (LO) در پیش بینی غیر فعال خواهد شد.

: این ضرایب برای نتایج دیگر در نظر گرفته شده اند

ورق بعدی ضرایب
قرمز x2
سیاه x2
یکی از ورق های ۲ تا ۹ x1.5
strOneOfJQK�Cards x3
strOneK�Cards x6
(A) ورق آس x12
ورق جوکر x24

.ورق بعدی در زمان بازی مشخص نمی شوند , بلکه از ۱۰ دور قبل تعیین شده است. بعد از پایان هردور از بازی به شرکت کنندگان این فرصت داده می شود تا مطمئن شوند کارت بعدی از قبل مشخص شده و نه در حین انجام بازی. بدین ترتیب که در پایان هرمرحله (راند) ، شرکت کنندگان كدی دریافت می کنند و با وارد كردن آن کد در برنامه مربوطه، می توانند اطمینان حاصل کنند كه ورق بعدی از قبل تعیین شده ، نه در حین بازی

سیک بو

سیک بو - روش های بازی کردن و گزینه های برد

.سیک بو یک بازی دائم در جریان است، که در هرلحظه شرکت کنندگان می توانند به آن ملحق شوند. حداقل ۵ ثانیه برای ثبت پیش بینی ( ها) فرصت داده می شود. برای شرکت در بازی شرکت کننده باید روی چیپ هایی با ارزش عددی پیش بینی شده کلیک کند ( مثلا ۱ یورو، ۵ یورو، ۱۰ یورو، ۵۰ یورو و ۱۰۰ یورو) و پیش بینی های خود را از میان موارد پیشنهاد شده انتخاب نماید. برای انتخاب نتیجه ( نتایج) شرکت کننده روی قسمت در نظر گرفته شده کلیک می کند. برای تایید پیش بینی انجام شده روی کلید ” ثبت شرط“ کلیک می کند یا پیش بینی ها به طور خودکار پس از پایان فرصت انجام پیش بینی پذیرفته می شوند. سپس شرکت کننده باید منتظر شروع بازی بماند

.سه تاس در بازی وجود دارد که می چرخند و هر کدام به طور تصادفی روی یکی ازاعداد ۱-۶ متوقف می شوند. شرکت کننده ای برنده می شود که نتیجه (نتایج) ارائه شده به صورت پیشنهادی را به درستی پیش بینی کرده باشد

.به بازیکنان در طول یک دور بازی این فرصت داده می شود که روی همه حالت های ممکن ارائه شده پیش بینی داشته باشند

:نتایج بازی سیک بو عبارتند از

نتیجه توضیح
پیش بینی کوچک اگر جمع اعداد روی سه تاس ۴ تا ۱۰ باشد پیش بینی برنده می شود. اما در صورتیکه این سه عدد یکسان باشند پیش بینی برنده نخواهد بود، مانند ۲ ، ۲ ، ۲ یا ۳ ، ۳ ،۳
پیش بینی بزرگ اگر مجموع اعداد روی سه تاس ۱۱ تا ۱۷ باشد پیش بینی برنده خواهد شد. اما در صورتیکه این سه عدد یکسان باشند پیش بینی برنده نخواهد بود مانند ۴ ، ۴ ، ۴ یا ۵ ، ۵ ، ۵
پیش بینی روی یک سه گانه خاص .پیش بینی در صورتیکه اعداد هر سه تاس همان عدد خاص باشد برد خواهد شد . برای مثال اگر شرکت کننده ای روی عدد۵ پیش بینی انجام دهد و هر سه تاس شماره ۵ را نشان دهد ، این پیش بینی برنده می شود
پیش بینی هر حالت سه گانه .اگر سه عدد یکسان در هر سه تاس بیاید پیش بینی برنده خواهد شد. به عنوان مثال ، اگر شرکت کننده ای این پیش بینی را انتخاب نموده باشد ، باید هر ۳ تاس ۱, هر ۳ تاس ۲ , هر۳ تاس ۳ , هر ۳ تاس ۴, هر ۳ تاس ۵ یا هر ۳ تاس ۶ بیاید تا پیش بینی برنده شود
پیش بینی روی یک جفت خاص .پیش بینی در صورتیکه دو عدد یکسان انتخاب شده توسط شرکت کننده در سه تاس وجود داشته باشد برنده می شود
(پیش بینی بر روی مجموع خاص سه گانه (به غیر از حالتی که جمع اعداد ۳ و ۸ ۱ باشد .پیش بینی درصورتیکه مجموع اعداد روی سه تاس برابر با مجموع انتخاب شده از طرف شرکت کننده باشد، برنده می شود. به عنوان مثال ، اگر پیش بینی جمع اعداد سه تاس ۱۰ باشد ، شرکت کننده برنده می شود, در صورتیکه اعداد روی تاس ها ۳-۲-۵ یا ۱-۳-۶ یا هر ترکیب دیگری باشد که مجموع آنها ۱۰ شود
پیش بینی ترکیب اعداد روی دو تاس .این نوع پیش بینی ترکیبی از اعداد روی هر کدام از دو تاس است. اگر شرکت کننده اعداد روی دو تاس را درست حدس بزند ، برنده خواهد شد. به عنوان مثال ، اگر شرکت کننده ای ترکیب اعداد ۱ و ۲ را انتخاب کرده و اعداد تاس های ریخته شده ۱ ، ۵ ، ۲ باشد ، بازیکن برنده خواهد شد
پیش بینی عدد روی یک تاس پیش بینی در صورتیکه شرکت کننده یکی از شش عدد مثلاً ۴ را انتخاب کند و حداقل در یکی از سه تاس ریخته شده عدد ۴ وجود داشته باشد

:طبق این قانون برای هر نتیجه ضریب خاصی در نظر گرفته شده است. مبالغ برد براساس ضرایب مربوط به نتایج پیش بینی طبق جدول زیر محاسبه می شود

جدول پرداخت

نتیجه نتایج بازی ضرایب
پیش بینی کوچک (مجموع اعداد روی سه تاس ریخته شده بین ۴ و ۱۰ باشد، (به استثنای حالتی که این سه عدد یکسان باشند ، مانند ۲ ، ۲ ، ۲ یا ۳ ، ۳ ، ۳ 1:1
پیش بینی بزرگ مجموع اعداد روی سه تاس ریخته شده بین۱۱ تا ۱۷ باشد ، ( به استثنای حالتی که این سه عدد یکسان باشند، مانند ۴ ، ۴ ، ۴ یا ۵ ، ۵ ، ۵ ). 1:1
پیش بینی روی یک سه گانه خاص سه تاس ریخته شده عدد یکسانی داشته باشند 180:1
پیش بینی هر حالت سه گانه پیش بینی روی یک جفت خاص از بین سه تاس ریخته شده 30:1
پیش بینی روی یک جفت خاص دو تاس عدد یکسانی داشته باشند 10:1
(پیش بینی مجموع خاص سه گانه ( به استثنای حالتی که مجموع ۳ و ۱۸باشد اگر مجموع برابر است با 4 60:1
اگر مجموع برابر است با 17 60:1
اگر مجموع برابر است با 5 30:1
اگر مجموع برابر است با 16 30:1
اگر مجموع برابر است با 6 17:1
اگر مجموع برابر است با 15 17:1
اگر مجموع برابر است با 7 12:1
اگر مجموع برابر است با 14 12:1
اگر مجموع برابر است با 8 8:1
اگر مجموع برابر است با 13 8:1
اگر مجموع برابر است با 9 6:1
اگر مجموع برابر است با 10 6:1
اگر مجموع برابر است با 11 6:1
اگر مجموع برابر است با 12 6:1
پیش بینی ترکیب اعداد روی دو تاس اگر اعداد روی دو تاس از سه تاس با دو عدد انتخاب شده توسط شرکت کننده یکسان باشند 5:1
پیش بینی اعداد روی یک تاس پیش بینی اعداد روی یک تاس. در صورتیکه عدد روی یکی از سه تاس همان عدد انتخاب شده توسط شرکت کننده باشد. 1:1
.در صورتیکه دو عدد از میان اعداد سه تاس ریخته شده با عدد حدس زده شده توسط شرکت کننده یکسان باشند 2:1
.در صورتیکه اعداد هر سه تاس ریخته شده با عدد حدس زده شده توسط شرکت کننده یکسان باشند 3:1

.اعداد روی تاس ها در همان لحظه بازی مشخص نمی شوند , بلکه از ۱۰ بازی قبل تعیین شده اند. بعد از پایان بازی به شرکت کنندگان این فرصت داده می شود تا مطمئن شوند ترکیب شماره های روی تاس ها از قبل چیده شده و نه در حین بازی. در پایان هرمرحله (راند) ، شرکت کنندگان كدی دریافت می کنند که با وارد كردن آن کد در برنامه مربوطه، می توانند اطمینان حاصل کنند كه شماره های روی تاس ها از قبل تعیین شده ، نه در حین بازی

پنالتی

روش های بازی و گزینه های برد

هدف از بازی پنالتی حدس زدن قسمتی از دروازه است که توپ وارد آن می شود ( یا گل نشدن ) .دروازه به ۲۴ قسمت تقسیم شده است که هر یک از آنها دارای شماره ای هستند و این شماره ها در سه ردیف افقی چیده شده اند : ۱-۸، ۹-۱۶، ۱۷-۲۴. قسمت های دروازه به رنگ زرد و آبی هستند. در حین بازی توپ می تواند وارد یکی از ۲۴ قسمت دروازه شود یا اصلا وارد دروازه نشود.

:شرکت کننده می تواند روی نتایج زیر پیش بینی انجام دهد

بخش خاصی از دروازه با مشخص کردن شماره مربوط به آن. توپ وارد کدام بخش با کدام شماره خواهد شد

رنگ : توپ وارد چه رنگی از قسمت های دروازه خواهد شد

هریک از ردیف های افقی : توپ وارد کدام ردیف افقی خواهد شد

برخورد با تیر دروازه

(شکست (دروازه بان موفق به متوقف کردن توپ می شود یا شوت خارج از چارچوب خواهد بود

در بازی پنالتی شرکت کننده ای که نتیجه (نتایج) را به درستی پیش بینی کرده باشد برنده می شود. هر نتیجه ای ضریب خاص خود را دارد که توسط قوانین بازی تعیین می گردد. مبالغ برد بر اساس ضرایب حدس هایی که در مورد نتیجه یا نتایج بازی زده شده است بر طبق جدول پرداخت زیر محاسبه می شوند. مبالغ برد به حساب کاربری شرکت کننده منتقل می شوند و در صورت اشتباه بودن حدس های زده شده، شرکت کننده می بازد.

در طول یک مرحله به شرکت کنندگان امکان پیش بینی تمامی نتایج پیشنهاد شده داده می شود

زمانی که یک پیش بینی ثبت شد، به شرکت کننده این اجازه داده می شود که آخرین پیش بینی خود را لغو یا تکرار کند، تمامی پیش بینی ها را دوبرابر کند یا هرنتیجه راندومی را انتخاب نماید.

پیش بینی (ها) زمانی که تایید شوند پذیرفته شده در نظر گرفته می شوند، برای مثال شرکت کننده نتیجه یا نتایجی را انتخاب کرده، مبلغ پیش بینی را مشخص می کند، سپس روی کلید ” ثبت پیش بینی“ برای تایید پیش بینی خود کلیک می کند و تنها در این حالت است که پیش بینی پذیرفته می باشد.

جدول پرداخت

نتیجه ضرایب
(عددی که توپ وارد آن می شود ( یکی از اعداد ۱تا ۲۴ x24
(رنگ ( زرد / آبی x2
(ردیف افقی بالا ( ۱-۸ x3
(ردیف افقی وسط (۹-۱۶ x3
(ردیف افقی پایین ( ۱۷-۲۴ x3
(شکست ( گل نشدن x24
تیر دروازه x24

قسمت برنده در زمان انجام بازی تعیین نمی شود بلکه نتایج ۱۰ دور از قبل مشخص شده است. پس از پایان مرحله به شرکت کنندگان این امکان داده می شود که اطمینان پیدا کنند این قسمت قبل از انجام بازی مشخص شده و نه در حین آن. وقتی دور بازی به پایان رسید، به شرکت کنندگان کدی ارائه می شود که ( پس از وارد کردن آن در برنامه مشخص شده ) از صحت این مورد، اطمینان پیدا خواهند کرد.

راکت

روش های شروع بازی و گزینه های برد

برای شرکت در بازی موشک (راکتون )، شرکت کنندگان قبل از شروع بازی پیش بینی های خودرا ثبت می کنند و منتظر می مانند تا راکت شروع به بالا رفتن کند. در زمان بالا رفتن راکت ضرایب شروع به بالا رفتن می کنند تا زمان انفجار فرا برسد. ( ممکن است افزایش ضرایب متوقف نشود و احتمال دارد انفجار در هر لحظه اتفاق بیافتد) .

در صورتیکه شرکت کننده قبل از اتمام بازی کلید خروج را بزند، مبلغ پیش بینی در ضریب نمایان شده ضرب می شود ولی اگر تا قبل از وقوع انفجار کلید خروج زده نشود، باخت برای اواعلام می شود.

در بازی موشک (راکتون) شرکت کنندگان می توانند پیش بینی های خود را درحالت دستی یا خودکار انجام دهند.

“انجام پیش بینی در حالت ”دستی

در حالت ” دستی “ پیش بینی توسط شرکت کننده انجام می شود. برای این منظور شرکت کننده باید مبلغ پیش بینی را از قسمتی که برای این منظور در نظر گرفته شده است مشخص کرده و روی کلید ” پلی“ کلیک کند. به همراه شروع دور بازی نمودار شروع به افزایش دادن ضرایب از ۱ به بالا می کند تا زمانی که راکت منفجر شود. شرکت کننده باید قبل از منفجر شدن راکت روی کلید خروج کلیک کند.

در صورتیکه شرکت کننده مایل به وارد کردن مبلغ پیش بینی به طور دستی نباشد، بخش ویژه ای با مبالغ از پیش تعیین شده وجود دارد که با انتخاب هریک از آنها پیش بینی براساس مبلغ مورد نظر ثبت می شود.

پس از کلیک کردن روی کلید ” پلِی “ ( PLAY) شرکت کننده باید منتظر شروع بازی بماند.

شرکت کنندگان می توانند همچنان از حالت خروج خودکار استفاده نمایند، که به آنها اجازه می دهد مبالغ برد را در صورتیکه ضرایب را قبل از وقوع انفجار علامت گذاری و انتخاب کرده باشند به صورت اتوماتیک به حساب کاربری بازی خود اضافه کنند. به عنوان مثال اگر ضریب ۲ در قسمت شرایط بازی انتخاب شده باشد و ضریب بازی بالا برود و به ضریب مشخص شده برسد ( انفجار قبل از ضریب ۲ رخ ندهد ) ، سیستم به صورت خودکار شرکت کننده را با ضریب برد ۲ از بازی خارج می کند. زمانی که کاربر مایل به استفاده از حالت خروج خودکار باشد، می بایست ابتدا دکمه مربوط به آن را بزند ( دکمه ای که این حالت را فعال می کند ) و ضریبی را که مایل است بازی به طور اتوماتیک روی آنها متوقف شود، در قسمت تنظیمات انتخاب نماید.

این حالت فرصت خروج از بازی به طور مستقل را از شرکت کننده سلب نمی کند، یعنی اگر کاربر حالت خروج خودکار را فعال کرده و ضریبی را پیش بینی کند، در هر زمانی قبل از وقوع انفجار و رسیدن به ضریب تعیین شده، می تواند کلید خروج را بزند. در این صورت مبلغ برد برطبق ضریب مشخص شده به صورت دستی محاسبه می شود، نه بر اساس ضریبی که در فیلد مربوطه ذکر شده است. پس از شروع دور بازی امکان تغییر دادن ضرایب در قسمت ویژگی های پیش بینی وجود نخواهد داشت.

“روش انجام پیش بینی در حالت ”خودکار

شرکت کنندگان همچنین می توانند بازی موشک را در حالت خودکار بازی کنند. با انتخاب کردن حالت” خودکار“ شرکت کننده گزینه های مورد نظرش را تعیین می کند و سیستم به جای کاربر پیش بینی ها را به صورت خودکار ثبت می کند.

در این حالت، شرکت کننده به طور مستقل به کلید خروج نیز دسترسی دارد، اگر حالت خروج خودکار در وضعیت ”اتوماتیک “ از قبل با انتخاب ضریب دلخواه فعال شود، سیستم به طور خودکار کاربر را پس از رسیدن ضریب انتخاب شده از بازی خارج می کند ولی در این حالت شرکت کننده فرصت فشردن دکمه خروج را از دست نمی دهد.

روش انجام بازی

به همراه شروع بازی محاسبه کننده شروع به افزایش دادن ضرایب از ۱ به بالا می کند تا زمانی که راکت منفجر شود. اگر شرکت کننده در زمان تعیین شده پیش بینی خود را ثبت نکند، آن دور از بازی بدون او انجام می شود ولی به کاربر این اجازه داده می شود که در دور بعدی وارد بازی شود.

شرکت کنندگانی که با زدن کلید خروج خودکار از بازی خارج شوند و یا حالت خودکار را با ضریبی که قبل از انفجار راکت، مشخص شده فعال کرده باشند، برنده می شوند. مبلغ برد شرکت کننده با ضرب شدن مبلغ پیش بینی ثبت شده توسط وی در ضریبی که در لحظه فشردن کلید ” خروج“ مشخص می شود، تعیین می گردد. پس از اتمام دور بازی ( زمانی که انفجار رخ داد )، شرکت کننده ای که در زمان مناسب از بازی خارج نمی شود ( کلید خروج را نمی زند ) بازنده خواهد بود.

اگر شرکت کننده با انتخاب حالت ” خروج خودکار“ پیش بینی انجام دهد، پس از پذیرفته شدن پیش بینی از طرف سیستم ارتباط اینترنتی وجود داشته باشد یا خیر، حالت خروج خودکار طبق تنظیم کاربربه صورت دقیق کار می کند ( این مورد توسط سرور انجام می شود ) .

در صورتیکه ارتباط اینترنتی از طرف شرکت کننده یا اوپراتور ارائه دهنده دچار مشکل شود و خطا از طرف سایت نباشد، اطلاعات سرور سایت به عنوان مرجع مورد قبول می باشد. شرکت کنندگان برای اجتناب از بروز مشکلات ذکر شده، می توانند حالت خروج خودکار را انتخاب نمایند.

ضرایبی که در زمان انفجار ظاهر می شوند، می توانند اعداد صحیح یا اعشاری باشند (مثلا 21.23 ). این ضرایب در حین انجام بازی تعیین نمی شوند بلکه از ۱۰دور قبل مشخص شده اند. پس از پایان هر دور به شرکت کنندگان این امکان داده می شود که اطمینان پیدا کنند ضرایب بازی قبل از انجام هر دور از آن در نظر گرفته شده اند و نه در همان لحظه .

:
Crash
5 time
Min : 50
Max : 300000
Max Win 5000000
Min : 50 Max : 300000 Max Win : 5000000
10
01.12 22:40 100 1 100
شناسه قرعه کشی 18185946 شناسه شرط 4719628 تاریخ قرعه کشی 01.12 22:40 شرط 100 ضریب 1 برد 100 شماره های قرعه کشی شده شماره های انتخاب شده
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی کراش شرط شرط خودکار برد ضریب کلید Salt کد پیگیری
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی نوع شرط شرط کارت ها برد ضریب کلید Salt کد پیگیری
شناسه قرعه کشی شناسه شرط strCombination تاریخ قرعه کشی شرط تاس برد کلید Salt کد پیگیری
Verification
In order to place a bet, you need to verify the mobile phone number specified during registration and an identity document (passport/ID card).
In order to place a bet, you need to verify an identity document (passport/ID card).
In order to place a bet, you need to verify the mobile phone number specified during registration.